Zrównoważony rozwój

W Collagood pracujemy z myślą o naturze i ograniczonych zasobach naszej planety. Dlatego zajmujemy się również kwestiami zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu produkcyjnym, aby móc produkować całkowicie naturalne i ekologiczne peptydy kolagenu rybiego. Wykorzystujemy zarówno ryby hodowlane, jak i dziko żyjące, dbając o to, aby nie szkodzić gatunkom morskim i minimalizować nasz wpływ na środowisko.

Łańcuch dostaw

Na poniższej infografice możesz zobaczyć cały łańcuch dostaw kolagenu z Collagood. Wszystko jest przejrzyste, zrównoważone i przyjazne dla środowiska.

 • Best Aquaculture Practices

  Zrównoważone i zdrowe podejście do wyżywienia rosnącej światowej populacji jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek.Ponieważ dzikie łowiska osiągnęły już swoje możliwości, musimy bardziej skoncentrować się na akwakulturze i hodowli ryb, aby przyszłe pokolenia mogły cieszyć się owocami morza tak, jak my dzisiaj.

  Więcej o BAP tutaj 
 • Aquaculture Stewardship Council

  Współpracuje z naukowcami, grupami zajmującymi się ochroną przyrody, organizacjami pozarządowymi, producentami akwakultury, przetwórcami owoców morza, firmami handlu detalicznego i gastronomicznymi oraz konsumentami, aby rozpoznawać i nagradzać odpowiedzialne podejście do akwakultury.

  Więcej o ASC tutaj 
 • ISO 9001:2015

  Norma ISO 9001:2015 określa wymagania dla systemu zarządzania jakością. Dąży do zwiększenia zadowolenia klientów poprzez skuteczne stosowanie systemu jakości, w tym procesów doskonalenia systemu i zapewniania zgodności z wymaganiami klienta i obowiązującymi wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

  Więcej o ISO 9001:2015 tutaj 
 • FSSC 22000

  Fundacja FSSC jest globalną organizacją non-profit i niezależnym twórcą platform, który zapewnia zaufanie i ma znaczący wpływ na przemysł dóbr konsumpcyjnych, a wszystko to przy jednoczesnym wdrażaniu systemów zarządzania opartych na ISO, osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju.

  Więcej o FSSC 22000 tutaj 

Całkowicie naturalne i ekologiczne produkty

Duży nacisk kładziemy na pracę w zgodzie ze środowiskiem. Podczas produkcji nasze peptydy kolagenowe są pozyskiwane z rybich łusek i skóry w złożonym i kontrolowanym procesie hydrolizy, który nie pozostawia żadnych zanieczyszczeń chemicznych. Dzięki temu nasze bioaktywne i niemodyfikowane genetycznie peptydy kolagenowe pozostają w pełnej harmonii z naturą, jednocześnie minimalizując nasz wpływ na środowisko.

Ryby złowione na wolności

Skóry i łuski ryb wykorzystywane do produkcji kolagenu Collagood są naturalnym produktem ubocznym przemysłu morskiego, który w przeciwnym razie byłby nieprzetworzony i niepotrzebnie wyrzucany. Produkcja produktów morskich i składników bioaktywnych z tych produktów ubocznych jest coraz bardziej popularna, ponieważ pomaga zmniejszyć ilość odpadów z przetwarzania, spełniając w ten sposób zarówno kwestie etyczne, jak i środowiskowe. Nasz kolagen pochodzi z dzikich ryb głębinowych poławianych w sposób zrównoważony.

Zrównoważona akwakultura

Od naszych partnerów i dostawców zajmujących się hodowlą ryb wymagamy przestrzegania surowych norm, wymagań i specyfikacji dotyczących zrównoważonego przetwarzania produktów rybnych. Nasze peptydy kolagenowe są certyfikowane przez Best Aquaculture Practices i Aquaculture Stewardship Council. Organizacje te przeprowadzają ścisłą kontrolę jakości całego procesu, od momentu połowu do przybycia do fabryki w celu przetworzenia. Wszystko to prowadzi do uzyskania czystych i całkowicie naturalnych peptydów kolagenowych.