Udržateľnosť

V Collagood pracujeme s ohľadom na prírodu a obmedzené zdroje našej planéty. Preto sa zaoberáme aj otázkami udržateľnosti v celom reťazci výroby, aby sme mohli vyrábať úplne prírodné a ekologické rybie kolagénové peptidy. Používame ako ryby chované na farmách, tak ryby ulovené vo voľnej prírode, pričom dbáme na to, aby sme neohrozovali morské druhy a minimalizovali náš dopad na životné prostredie.

Dodávateľský reťazec

Na infografike nižšie, môžete vidieť celý dodávateľský reťazec kolagénu od Collagood. Všetko transparentné, udržateľné a enviromentálne nezávadné.
 • Best Aquaculture Practices

  Udržateľný a zdravý prístup k nakŕmeniu rastúcej svetovej populácie je teraz dôležitejší než kedykoľvek predtým.
  Vzhľadom na to, že divoký rybolov už dosiahol svoju kapacitu, je potrebné, aby sme sa viac zamerali na akvakultúru a chov rýb tak, aby si aj budúce generácie mohli užívať morské plody ako my dnes.
  Viac o BAP tu 
 • Aquaculture Stewardship Council

  Spolupracuje s vedcami, skupinami ochrancov prírody, mimovládnymi organizáciami, producentmi akvakultúry, spracovateľmi morských plodov, maloobchodnými a stravovacími spoločnosťami a spotrebiteľmi, aby ocenili a odmenili zodpovedný prístup k akvakultúre.
  Viac o ASC tu 
 • ISO 9001:2015

  Norma ISO 9001:2015 špecifikuje požiadavky na systém riadenia kvality. Usiluje sa o zvýšenie spokojnosti zákazníka prostredníctvom efektívneho uplatňovania systému kvality, vrátane procesov zlepšovania tohto systému a zabezpečením zhody so zákazníckymi a príslušnými zákonnými a regulačnými požiadavkami.
  Viac o ISO 9001:2015 tu 
 • FSSC 22000

  Nadácia FSSC je globálna nezisková organizácia a nezávislý tvorca platformy, ktorá poskytuje dôveru a má veľký vplyv na priemysel spotrebného tovaru a to všetko pri zavádzaní systémov riadenia založených na ISO, dosahovaní jeho cieľov a cieľov udržateľného rozvoja.
  Viac o FSSC 22000 tu 

Úplne prírodné a ekologické produkty

Silne sa zameriavame na to, aby sme pracovali v súlade so životným prostredím. Pri výrobe sa naše kolagénové peptidy získavajú z rybích šupín a koží zložitým a kontrolovaným procesom hydrolýzy, ktorý nezanecháva žiadne chemické znečistenie. Výsledkom je, že naše bioaktívne a geneticky nemodifikované kolagénové peptidy sú v úplnom súlade s prírodou a zároveň minimalizujú náš vplyv na životné prostredie.

Ryby ulovené vo voľnej prírode

Rybia koža a šupiny používané pri výrobe kolagénu Collagood sú prirodzeným vedľajším produktom morského priemyslu, ktorý by bol inak nespracovaný a zbytočne vyhodený. Výroba morských produktov a bioaktívnych zložiek z týchto vedľajších produktov je stále populárnejšia, pretože pomáha znižovať množstvo spracovateľského odpadu, čím vychádza v ústrety etickým i environmentálnym záujmom. Náš kolagén sa získava z voľne žijúcich hlbinných rýb ulovených udržateľným spôsobom.

Trvalo udržateľná akvakultúra

Vyžadujeme, aby naši partneri a dodávatelia, ktorí sa zaoberajú chovom rýb, dodržiavali prísne normy, požiadavky a špecifikácie udržateľného spracovania rybích produktov. Naše kolagénové peptidy sú certifikované organizáciami Best Aquaculture Practices a Aquaculture Stewardship Council. Tieto organizácie vykonávajú prísnu kontrolu kvality celého procesu, od miesta výlovu až po príchod do výroby na spracovanie. Toto všetko vedie k získaniu čistých a úplne prírodných kolagénových peptidov.