Udržitelnost

V Collagood pracujeme s ohledem na přírodu a omezené zdroje naší planety. Proto se zabýváme i otázkami udržitelnosti v celém řetězci výroby, abychom mohli vyrábět zcela přírodní a ekologické rybí kolagenové peptidy. Používáme jak ryby chované na farmách, tak ryby ulovené ve volné přírodě, přičemž dbáme na to, abychom neohrožovali mořské druhy a minimalizovali náš dopad na životní prostředí.

Dodavatelský řetězec

Na infografice níže, můžete vidět celý dodavatelský řetězec kolagenu od Collagood. Vše transparentní, udržitelné a enviromentálně nezávadné.

 • Best Aquaculture Practices

  Udržitelný a zdravý přístup k nakrmení rostoucí světové populace je nyní důležitější než kdykoli předtím.
  Vzhledem k tomu, že divoký rybolov již dosáhl své kapacity, je zapotřebí, abychom se více zaměřili na akvakulturu a chov ryb tak, aby si i budoucí generace mohly užívat mořských plodů jako my dnes.

  Více o BAP zde 
 • Aquaculture Stewardship Council

  Spolupracuje s vědci, skupinami ochránců přírody, nevládními organizacemi, producenty akvakultury, zpracovateli mořských plodů, maloobchodními a stravovacími společnostmi a spotřebiteli, aby ocenili a odměnili odpovědný přístup k akvakultuře.

  Více o ASC zde 
 • ISO 9001:2015

  Norma ISO 9001:2015 specifikuje požadavky na systém řízení kvality. Usiluje o zvýšení spokojenosti zákazníka prostřednictvím efektivního uplatňování systému kvality, včetně procesů zlepšování tohoto systému a zajištěním shody se zákaznickými a příslušnými zákonnými a regulačními požadavky.

  Více o ISO 9001:2015 zde 
 • FSSC 22000

  Nadace FSSC je globální nezisková organizace a nezávislý tvůrce platformy, která poskytuje důvěru a má velký dopad na průmysl spotřebního zboží a to vše při zavádění systémů řízení založených na ISO, dosahování jeho cílů a cílů udržitelného rozvoje.

  Více o FSSC 22000 zde 

Zcela přírodní a ekologické produkty

Silně se zaměřujeme na to, abychom pracovali v souladu s životním prostředím. Při výrobě se naše kolagenové peptidy získávají z rybích šupin a kůží složitým a kontrolovaným procesem hydrolýzy, který nezanechává žádné chemické znečištění. Výsledkem je, že naše bioaktivní a geneticky nemodifikované kolagenové peptidy jsou v naprostém souladu s přírodou a zároveň minimalizují náš dopad na životní prostředí.

Ryby ulovené ve volné přírodě

Rybí kůže a šupiny používané při výrobě kolagenu Collagood jsou přirozeným vedlejším produktem mořského průmyslu, který by byl jinak nezpracován a zbytečně vyhozen. Výroba mořských produktů a bioaktivních složek z těchto vedlejších produktů je stále populárnější, protože pomáhá snižovat množství zpracovatelského odpadu, čímž vychází vstříc etickým i environmentálním zájmům. Náš kolagen se získává z volně žijících hlubinných ryb ulovených udržitelným způsobem.

Trvale udržitelná akvakultura

Vyžadujeme, aby naši partneři a dodavatelé, kteří se zabývají chovem ryb, dodržovali přísné normy, požadavky a specifikace udržitelného zpracování rybích produktů. Naše kolagenové peptidy jsou certifikovány organizacemi Best Aquaculture Practices a Aquaculture Stewardship Council. Tyto organizace provádějí přísnou kontrolu kvality celého procesu, od místa výlovu až po příchod do výroby ke zpracování. Toto vše vede k získání čistých a zcela přírodních kolagenových peptidů.